Croeso i'r Pod-antur Cymraeg!

Cyfres o becynau Cymraeg cynhwysfawr sydd wedi’u anelu at ddisgyblion ac athrawon Cyfnod Allweddol 2.  Mae’r pecyn yn cynnwys dros 7 awr o fideo, llyfrau, taflenni, cardiau trafod a gêm rhyngweithiol, sy’n adeiladu’n naturiol ar batrymau iaith y Cyfnod Sylfaen ac yn cyflwyno sgiliau iaith newydd a ddefnyddiol.  Mae gan bob pecyn dau gymeriad sy’n mynd ar iaith Gymraeg efo nhw ar anturiaethau cyffrous i sefyllfaoedd go iawn.

Pecyn 1

Pecyn 2

Pecyn 3

Pecyn 4