About Pecyn 2

Gwelir dau gymeriad newydd ym mhecyn dau, sef Dyfs o’r Drenewydd ac Izzy o Aberystwyth. 

Wrth ail-ymweld â phatrymau iaith o Becyn 1, ynghyd â pheth eirfa newydd, mi fydd Dyfs ac Izzy yn mynd ar sawl antur. Gyda help Sgrîn, mae Dyfs ac Izzy yn teithio i’r Drenewydd, Aberystwyth, Hwyl y Gaeaf yn Abertawe a hefyd i’r Ty’r Tuduriaid yn Ninbych-y-Pysgod.

Mi fydden nhw’n dysgu am hanes a chwedlau gan gynnwys 'Y Bachgen a'r Blaidd', Baboushka a Twm Siôn Cati.

Yn ogystal a hyn, mi fydden nhw’n dygsu am draddodiadau gwledydd eraill gan gynnwys Y Nadolig a Karabo.

Video

Loading the player...