About Pecyn 3

Mae tri cymeriad newydd yn ymuno â Sgrîn yn y trydydd pecyn o ‘Y Pod-antur Cymraeg’ – Tom o Lanarthne, Beca o Lanberis a Bob; y planhigyn! 

Mae’n adeiladu’n gyson ar yr iaith sy’n bodoli ym mhecyn 1 a 2.  Nid yn unig yw Tom a Beca yn teithio o gwmpas Cymru, ond hefyd rhaid iddynt edrych ar ôl Bob. 

Yn ystod y pecyn, mae Tom yn camu’n ôl mewn amser i Ysgol Fictoraidd yng Nghroesoswallt, tra bod Beca yn mynd i noson tân gwyllt. 

Maent hefyd yn ymweld â Brecon Carreg i ddysgu am ddwr, salfe ail-gylchu i ddysgu am compost ac yn mynd i Dr. Barnados i brynu pot newydd i Bob.

Ceir cyfle hefyd i ddysgu am y planedau!

Video

Loading the player...