About Pecyn 4

Mae pecyn 4 o Y Pod-Antur Cymraeg (CA2) ar gael ac yn dilyn patrwm pecyn 1, 2 a 3 ble mae’n cynnwys dros 7 awr o fideo, llyfrau, taflenni, cardiau trafod a gêm rhyngweithiol.

Ymunwch a^’r criw cyfan Crad, Ffion, Dyfs, Izy, Tom a Beca am eu hantur olaf. Bydd y Pod-antur Cymraeg yn mynd a chi ar daith ieithydol drwy amser a thrwy’r gofod – ble mae dysgu Cymraeg yn hwyl!

Video

Loading the player...