About Pecyn 1

Mi fydd pecyn cyntaf ‘Y Pod-antur Cymraeg’ yn tywysg y dysgwyr ar daith ieithyddol yng nghwmni dau ffrind, Crad o Landudno a Ffion o Gaerdydd. 

Wrth ddefnyddio geirfa newydd, mi fyddent yn dysgu am rai o hanesion a chwedlau Cymru gan gynnwys Culhwch ac Olwen, y môr-leidr, Barti Ddu, ac America Madog.

Maent yn ymweld â Chastell Henllys i edrych am grib, mae nhw’n mynd i farchnad Caerfyrddin i brynu bwyd ac mae nhw hefyd yn mynd i nofio yn yr LC2 yn Abertawe! Yn ystod eu hanturiaethau cyffroes, mae Sgrîn yno i’w helpu a’u harwain. 

Ceir cyflwyniad i wledydd eraill ynghyd â’u thraddodiadau, gan gynnwys Shabbat a’r Arctig.

Video

Loading the player...

Game

Do you like playing games? Give this one a go! Be careful though - it takes you into space!

Audio